2020/12/02  09:53  ออกเดินทาง
1
08:57 - 09:42
45นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
08:53 - 09:42
49นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
09:11 - 09:49
38นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
4
09:03 - 09:49
46นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  08:57 - 09:42
  45นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  08:57 Town Hall
  T1 Western Line(Richmond-North Sydney)0741
  เดินทางไปยัง Emu Plains 
  (15นาที
  09:12 09:16 Strathfield
  T1 Western Line(Parramatta-Wynyard)0417
  เดินทางไปยัง Emu Plains 
  (9นาที
  09:25 09:30 Lidcombe
  T3 Bankstown Line(Town Hall-Lidcombe)0430
  เดินทางไปยัง Town Hall 
  (12นาที
  09:42 Yagoona
 2. 2
  08:53 - 09:42
  49นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  08:53 Town Hall
  T4 Eastern Suburbs/Illawarra Line(Hurstville-Bondi Junction)
  เดินทางไปยัง Helensburgh 
  (10นาที
  09:03 09:06 Sydenham
  T3 Bankstown Line(Liverpool-Museum)0816
  เดินทางไปยัง Liverpool 
  (27นาที
  09:33 09:40 Birrong
  T3 Bankstown Line(Town Hall-Lidcombe)0430
  เดินทางไปยัง Town Hall 
  (2นาที
  09:42 Yagoona
 3. 3
  09:11 - 09:49
  38นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  09:11 Town Hall
  T1 North Shore/Northern Line(Hornsby-Parramatta)0511
  เดินทางไปยัง Parramatta 
  (17นาที
  09:28 09:37 Lidcombe
  T3 Bankstown Line(Lidcombe-Museum)0352
  เดินทางไปยัง Museum 
  (12นาที
  09:49 Yagoona
 4. 4
  09:03 - 09:49
  46นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  09:03 Town Hall
  T1 Western Line(Blacktown-Chatswood)0835
  เดินทางไปยัง Emu Plains 
  (27นาที
  09:30 09:37 Lidcombe
  T3 Bankstown Line(Lidcombe-Museum)0352
  เดินทางไปยัง Museum 
  (12นาที
  09:49 Yagoona
cntlog