2020/07/07  14:50  ออกเดินทาง
1
14:58 - 15:14
16นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
15:01 - 15:17
16นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  14:58 - 15:14
  16นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  14:58 St James
  T8 Airport Line(Revesby-Town Hall)0543
  เดินทางไปยัง Macarthur 
  (16นาที
  15:14 Sydney Domestic Airport
 2. 2
  15:01 - 15:17
  16นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  15:01 St James
  T8 Airport Line(Macarthur-Town Hall)0510
  เดินทางไปยัง Macarthur 
  (16นาที
  15:17 Sydney Domestic Airport
cntlog