2020/12/05  17:55  ออกเดินทาง
1
16:59 - 17:15
16นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
17:05 - 17:25
20นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
17:29 - 17:45
16นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  16:59 - 17:15
  16นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  16:59 Canley Vale
  T5 Cumberland Line(Leppington-Schofields)0721
  เดินทางไปยัง Richmond 
  (16นาที
  17:15 Harris Park
 2. 2
  17:05 - 17:25
  20นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  17:05 Canley Vale
  T2 Inner West/Leppington Line(Leppington-Museum)2039
  เดินทางไปยัง Museum 
  (14นาที
  17:19 17:23 Granville
  T1 North Shore/Northern Line(Hornsby-Parramatta)Sa/Su0513
  เดินทางไปยัง Parramatta 
  (2นาที
  17:25 Harris Park
 3. 3
  17:29 - 17:45
  16นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  17:29 Canley Vale
  T5 Cumberland Line(Leppington-Schofields)0721
  เดินทางไปยัง Richmond 
  (16นาที
  17:45 Harris Park
cntlog