2019/10/20  04:52  Avgång
1
06:00 - 15:28
9h28min
Antal överföringar: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
09:00 - 18:26
9h26min
Antal överföringar: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  06:00 - 15:28
  9h28min
  Antal överföringar: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  06:00 Sài Gòn SaiGon 15:28 Tuy Hòa Tuy Hoa
 2. 2
  09:00 - 18:26
  9h26min
  Antal överföringar: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  09:00 Sài Gòn SaiGon 18:26 Tuy Hòa Tuy Hoa
cntlog