1
10:07 - 16:07
6h0min
Antal överföringar: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
05:18 - 17:38
12h20min
Antal överföringar: 2
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
3
10:07 - 18:44
8h37min
Antal överföringar: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  10:07 - 16:07
  6h0min
  Antal överföringar: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  10:07 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  Z282/Z283 次 Train Z282/Z283
  På väg till 北京 Beijing
  (6h0min
  16:07 徐州 Xuzhou
 2. 2
  05:18 - 17:38
  12h20min
  Antal överföringar: 2
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  05:18 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  Gångväg( 10min
  05:28 05:31 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
  上海轨道交通2号线[东西线] Shanghai Metro Line 2[East-West Line]
  På väg till 浦东国际机场 Pudong International Airport
  (19min
  05:50 05:58 中山公园 Zhongshan Park(Shanghai)
  上海轨道交通3号线[明珠线] Shanghai Metro Line 3[Meiju Line]
  På väg till 江杨北路 North Jiangyang Road
  (12min
  06:10 06:10 上海火车站 Shanghai Railway Station
  Gångväg( 10min
  06:20 12:20 上海 Shanghai
  Z216/Z217 次 Train Z216/Z217
  På väg till 北京 Beijing
  (5h18min
  17:38 徐州 Xuzhou
 3. 3
  10:07 - 18:44
  8h37min
  Antal överföringar: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  10:07 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  G16 次 Train G16
  På väg till 北京南 Beijing South
  (2h6min
  12:13 18:43 徐州东 Xuzhoudong
  Z102/Z103 次 Train Z102/Z103
  På väg till 兰州 Lanzhou
  (1min
  18:44 徐州 Xuzhou
cntlog