2019/07/18  20:00  Avgang
1
04:52 - 22:31
17t39min
Antall overføringer: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  04:52 - 22:31
  17t39min
  Antall overføringer: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  04:52 Yên Viên Yen Vien 05:22 06:00 Hà Noi Ha Noi 22:31 Đà Nang Da Nang
cntlog