1
04:32 - 05:48
1t16min
Antall overføringer: 1
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
04:12 - 05:48
1t36min
Antall overføringer: 1
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
23:54 - 05:48
5t54min
Antall overføringer: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
4
22:37 - 05:48
7t11min
Antall overføringer: 1
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  04:32 - 05:48
  1t16min
  Antall overføringer: 1
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  04:32 หัวลำโพง/หัวลำโพง[รฟม.] Hua Lamphong[MRT]
  Gå( 5min
  04:37 04:40 กรุงเทพ(หัวลำโพง)[รฟท.] Bangkok/Hua Lamphong Sta.[SRT] 05:25 05:35 รังสิต Rangsit 05:48 ตลาดใหม่ดอนเมือง Talatmai Don Muang
 2. 2
  04:12 - 05:48
  1t36min
  Antall overføringer: 1
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  04:12 หัวลำโพง/หัวลำโพง[รฟม.] Hua Lamphong[MRT]
  Gå( 5min
  04:17 04:20 กรุงเทพ(หัวลำโพง)[รฟท.] Bangkok/Hua Lamphong Sta.[SRT] 05:08 05:35 รังสิต Rangsit 05:48 ตลาดใหม่ดอนเมือง Talatmai Don Muang
 3. 3
  23:54 - 05:48
  5t54min
  Antall overføringer: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  23:54 หัวลำโพง/หัวลำโพง[รฟม.] Hua Lamphong[MRT]
  รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน [MRT]Blue Line
  På vei til ท่าพระสถานีปลายทาง Tha Phra (MRT) terminal
  (35min
  THB 42,00
  00:29 00:29 บางซื่อ Bang Sue
  Gå( 6min
  00:35 04:36 ชุมทาง บางซื่อ[รฟท.] Bang Sue Junction[SRT] 04:59 05:46 ดอนเมือง Don Muang 05:48 ตลาดใหม่ดอนเมือง Talatmai Don Muang
 4. 4
  22:37 - 05:48
  7t11min
  Antall overføringer: 1
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  22:37 หัวลำโพง/หัวลำโพง[รฟม.] Hua Lamphong[MRT]
  Gå( 5min
  22:42 22:45 กรุงเทพ(หัวลำโพง)[รฟท.] Bangkok/Hua Lamphong Sta.[SRT] 23:24 05:46 ดอนเมือง Don Muang 05:48 ตลาดใหม่ดอนเมือง Talatmai Don Muang
cntlog