2020/06/04  10:19  Avgang
1
10:20 - 00:53
14t33min
Antall overføringer: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
2
10:20 - 00:57
14t37min
Antall overføringer: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 1. 1
  10:20 - 00:53
  14t33min
  Antall overføringer: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10:20 三林东 East Sanlin
  上海轨道交通11号线 Shanghai Metro Line 11
  På vei til 花桥 Huaqiao
  (20min
  10:40 10:44 徐家汇 Xujiahui 11:02 11:02 上海火车站 Shanghai Railway Station
  Gå( 10min
  11:12 17:12 上海 Shanghai
  D952/D953 次 Train D952/D953
  På vei til 成都东 Chengdudong
  (7t41min
  00:53 恩施 Enshi
 2. 2
  10:20 - 00:57
  14t37min
  Antall overføringer: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10:20 三林东 East Sanlin
  上海轨道交通11号线 Shanghai Metro Line 11
  På vei til 花桥 Huaqiao
  (31min
  10:51 10:58 曹杨路 Caoyang Road
  上海轨道交通3号线[明珠线] Shanghai Metro Line 3[Meiju Line]
  På vei til 江杨北路 North Jiangyang Road
  (8min
  11:06 11:06 上海火车站 Shanghai Railway Station
  Gå( 10min
  11:16 17:16 上海 Shanghai
  D952/D953 次 Train D952/D953
  På vei til 成都东 Chengdudong
  (7t41min
  00:57 恩施 Enshi
cntlog