2020/01/23  22:41  Pelepasan
1
22:43 - 22:55
12min
Jumlah pemindahan: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
22:41 - 22:55
14min
Jumlah pemindahan: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  22:43 - 22:55
  12min
  Jumlah pemindahan: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  22:43 Novena[NS20]
  North South Line
  Menuju ke Marina South Pier[NS28] 
  (7min
  22:50 22:53 Dhoby Ghaut[NS24/NE6/CC1]
  Circle Line(CC)
  Menuju ke HarbourFront[NE1/CC29] 
  (2min
  22:55 Bras Basah[CC2]
 2. 2
  22:41 - 22:55
  14min
  Jumlah pemindahan: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  22:41 Novena[NS20]
  North South Line
  Menuju ke Marina South Pier[NS28] 
  (7min
  22:48 22:53 Dhoby Ghaut[NS24/NE6/CC1]
  Circle Line(CC)
  Menuju ke HarbourFront[NE1/CC29] 
  (2min
  22:55 Bras Basah[CC2]
cntlog