2021/01/19  05:10  Pelepasan
1
06:07 - 06:19
12min
Jumlah pemindahan: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
06:12 - 06:24
12min
Jumlah pemindahan: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
06:17 - 06:29
12min
Jumlah pemindahan: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  06:07 - 06:19
  12min
  Jumlah pemindahan: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  06:07 Novena[NS20]
  North South Line
  Menuju ke Marina South Pier[NS28] 
  (7min
  06:14 06:17 Dhoby Ghaut[NS24/NE6/CC1]
  Circle Line(CC)
  Menuju ke Harbour Front[NE1/CC29] 
  (2min
  06:19 Bras Basah[CC2]
 2. 2
  06:12 - 06:24
  12min
  Jumlah pemindahan: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  06:12 Novena[NS20]
  North South Line
  Menuju ke Marina South Pier[NS28] 
  (7min
  06:19 06:22 Dhoby Ghaut[NS24/NE6/CC1]
  Circle Line(CC)
  Menuju ke Harbour Front[NE1/CC29] 
  (2min
  06:24 Bras Basah[CC2]
 3. 3
  06:17 - 06:29
  12min
  Jumlah pemindahan: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  06:17 Novena[NS20]
  North South Line
  Menuju ke Marina South Pier[NS28] 
  (7min
  06:24 06:27 Dhoby Ghaut[NS24/NE6/CC1]
  Circle Line(CC)
  Menuju ke Harbour Front[NE1/CC29] 
  (2min
  06:29 Bras Basah[CC2]
cntlog