2020/09/27  20:15  Pelepasan
1
17:45 - 20:11
2j26min
Jumlah pemindahan: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  17:45 - 20:11
  2j26min
  Jumlah pemindahan: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  17:45 القصيم Al Qassim
  خط الرياض كلايت Riyadh-Qurayyat Line
  Menuju ke الرياض Riyadh
  (2j26min
  20:11 الرياض Riyadh
cntlog