1
22:15 - 04:51
6j36min
Jumlah pemindahan: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
22:15 - 04:51
6j36min
Jumlah pemindahan: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
3
22:15 - 05:59
7j44min
Jumlah pemindahan: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
4
22:15 - 07:32
9j17min
Jumlah pemindahan: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  22:15 - 04:51
  6j36min
  Jumlah pemindahan: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  22:15 Сүхбаатар Sukhbaatar 04:51 Улаанбаатар Ulaanbaatar
 2. 2
  22:15 - 04:51
  6j36min
  Jumlah pemindahan: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  22:15 Сүхбаатар Sukhbaatar 04:51 Улаанбаатар Ulaanbaatar
 3. 3
  22:15 - 05:59
  7j44min
  Jumlah pemindahan: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  22:15 Сүхбаатар Sukhbaatar 05:59 Улаанбаатар Ulaanbaatar
 4. 4
  22:15 - 07:32
  9j17min
  Jumlah pemindahan: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  22:15 Сүхбаатар Sukhbaatar 07:32 Улаанбаатар Ulaanbaatar
cntlog