1
07:55 - 08:40
45min
Jumlah pemindahan: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
06:20 - 08:55
2j35min
Jumlah pemindahan: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
3
06:40 - 09:15
2j35min
Jumlah pemindahan: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
cntlog