1
07:20 - 07:30
10min
Jumlah pemindahan: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
07:30 - 07:40
10min
Jumlah pemindahan: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
3
07:40 - 07:50
10min
Jumlah pemindahan: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  07:20 - 07:30
  10min
  Jumlah pemindahan: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  07:20 גן האם Gan Haem
  כרמלית Carmelit
  Menuju ke כיכר פריז Paris Square
  (10min
  07:30 כיכר פריז Paris Square
 2. 2
  07:30 - 07:40
  10min
  Jumlah pemindahan: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  07:30 גן האם Gan Haem
  כרמלית Carmelit
  Menuju ke כיכר פריז Paris Square
  (10min
  07:40 כיכר פריז Paris Square
 3. 3
  07:40 - 07:50
  10min
  Jumlah pemindahan: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  07:40 גן האם Gan Haem
  כרמלית Carmelit
  Menuju ke כיכר פריז Paris Square
  (10min
  07:50 כיכר פריז Paris Square
cntlog