1
05:46 - 06:53
1j7min
Jumlah pemindahan: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
05:46 - 06:53
1j7min
Jumlah pemindahan: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  05:46 - 06:53
  1j7min
  Jumlah pemindahan: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  05:46 松江体育中心 Songjiang Sports Center 06:32 06:35 宜山路 Yishan Road 06:42 06:50 中山公园 Zhongshan Park(Shanghai) 06:53 娄山关路 Loushanguan Road
 2. 2
  05:46 - 06:53
  1j7min
  Jumlah pemindahan: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  05:46 松江体育中心 Songjiang Sports Center 06:32 06:38 宜山路 Yishan Road
  上海轨道交通3号线[明珠线] Shanghai Metro Line 3[Meiju Line]
  Menuju ke 江杨北路 North Jiangyang Road
  (7min
  06:45 06:50 中山公园 Zhongshan Park(Shanghai) 06:53 娄山关路 Loushanguan Road
cntlog