1
09:34 - 09:37
3min
Jumlah pemindahan: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
09:28 - 09:40
12min
Jumlah pemindahan: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
09:46 - 09:49
3min
Jumlah pemindahan: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  09:34 - 09:37
  3min
  Jumlah pemindahan: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  09:34 漕宝路 Caobao Road 09:37 上海南站 Shanghai South Railway Station
 2. 2
  09:28 - 09:40
  12min
  Jumlah pemindahan: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  09:28 漕宝路 Caobao Road
  上海轨道交通12号线 Shanghai Metro Line 12
  Menuju ke 金海路 Jinhai Road
  (2min
  09:30 09:35 龙漕路 Longcao Road
  上海轨道交通3号线[明珠线] Shanghai Metro Line 3[Meiju Line]
  Menuju ke 上海南站 Shanghai South Railway Station
  (5min
  09:40 上海南站 Shanghai South Railway Station
 3. 3
  09:46 - 09:49
  3min
  Jumlah pemindahan: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  09:46 漕宝路 Caobao Road 09:49 上海南站 Shanghai South Railway Station
cntlog