2020/09/20  08:05  Pelepasan
1
08:12 - 08:49
37min
Jumlah pemindahan: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
08:12 - 08:49
37min
Jumlah pemindahan: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
08:09 - 08:49
40min
Jumlah pemindahan: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  08:12 - 08:49
  37min
  Jumlah pemindahan: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  08:12 ETH/Universitatsspital
  TRM 6
  Menuju ke Enge Station 
  (7min
  08:19 08:25 Bahnhofplatz/Central Station
  TRM 3
  Menuju ke Albisrieden 
  (13min
  08:38 08:42 Albisriederplatz
  TRM 2
  Menuju ke Farbhof 
  (7min
  08:49 Lindenplatz
 2. 2
  08:12 - 08:49
  37min
  Jumlah pemindahan: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  08:12 ETH/Universitatsspital
  TRM 6
  Menuju ke Enge Station 
  (4min
  08:16 08:23 Central
  TRM 3
  Menuju ke Albisrieden 
  (7min
  08:30 08:35 Stauffacher
  TRM 2
  Menuju ke Farbhof 
  (14min
  08:49 Lindenplatz
 3. 3
  08:09 - 08:49
  40min
  Jumlah pemindahan: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  08:09 ETH/Universitatsspital
  TRM 9
  Menuju ke Triemli 
  (14min
  08:23 08:35 Stauffacher
  TRM 2
  Menuju ke Farbhof 
  (14min
  08:49 Lindenplatz
cntlog