1
12:58 - 13:10
12mnt
Jumlah transfer: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
13:01 - 13:13
12mnt
Jumlah transfer: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  12:58 - 13:10
  12mnt
  Jumlah transfer: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  12:58 कश्मीरी गेट Kashmere Gate
  यलो लाइन[दिल्ली मेट्रो] Yellow Line[Delhi Metro]
  Menuju समयपुर बादली Samaypur Badli
  (12mnt
  13:10 आज़ादपुर Azadpur
 2. 2
  13:01 - 13:13
  12mnt
  Jumlah transfer: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  13:01 कश्मीरी गेट Kashmere Gate
  यलो लाइन[दिल्ली मेट्रो] Yellow Line[Delhi Metro]
  Menuju समयपुर बादली Samaypur Badli
  (12mnt
  13:13 आज़ादपुर Azadpur
cntlog