1
06:00 - 07:37
1t37min
Siirtojen lukumäärä: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 1. 1
  06:00 - 07:37
  1t37min
  Siirtojen lukumäärä: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  06:00 桃仙机场 Taoxian Airport
  沈阳有轨电车2号线 Shenyang Trams Line 2
  Sidottu 兴隆大奥莱 Xinglong Outlets Shopping Mall
  (58min
  06:58 06:58 兴隆大奥莱 Xinglong Outlets Shopping Mall
  Kävele( 8min
  07:06 07:10 奥体中心(沈阳) Aoti Zhongxin(Shenyang)
  沈阳地铁2号線 Shenyang Metro Line 2
  Sidottu 蒲田路 Putian Lu
  (12min
  07:22 07:32 青年大街 Qingnian Dajie
  沈阳地铁1号線 Shenyang Metro Line 1
  Sidottu 十三号街 Shisanhao Jie
  (5min
  07:37 太原街 Taiyuan Jie
cntlog