2020/07/09  12:17  Abfahrt
1
13:49 - 03:45
13h56min
Anzahl der Transfers: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
13:30 - 03:45
14h15min
Anzahl der Transfers: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
17:00 - 04:27
11h27min
Anzahl der Transfers: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
4
16:00 - 04:51
12h51min
Anzahl der Transfers: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  13:49 - 03:45
  13h56min
  Anzahl der Transfers: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  13:49 Surabaya Gubeng
  North Line(Jakarta-Malang)
  Auf dem Weg nach Tanah Abang 
  (11h32min
  01:21 03:29 Jatinegara
  South Line
  Auf dem Weg nach Gambir 
  (16min
  03:45 Gambir
 2. 2
  13:30 - 03:45
  14h15min
  Anzahl der Transfers: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  13:30 Surabaya Gubeng
  South Line
  Auf dem Weg nach Gambir 
  (5h0min
  18:30 18:47 Purwosari
  South Line
  Auf dem Weg nach Gambir 
  (1h5min
  19:52 20:00 Yogyakarta Yogyakarta/Jogjakarta
  South Line
  Auf dem Weg nach Gambir 
  (7h45min
  03:45 Gambir
 3. 3
  17:00 - 04:27
  11h27min
  Anzahl der Transfers: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  17:00 Surabaya Gubeng
  South Line
  Auf dem Weg nach Gambir 
  (10h13min
  03:13 04:11 Jatibarang
  South/Blitar Line(via Kediri)
  Auf dem Weg nach Gambir 
  (16min
  04:27 Gambir
 4. 4
  16:00 - 04:51
  12h51min
  Anzahl der Transfers: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  16:00 Surabaya Gubeng
  North/South Line
  Auf dem Weg nach Gambir 
  (12h51min
  04:51 Gambir
cntlog