2020/07/06  18:30  Abfahrt
1
19:00 - 09:54
14h54min
Anzahl der Transfers: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
2
19:00 - 09:54
14h54min
Anzahl der Transfers: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
3
19:00 - 10:07
15h7min
Anzahl der Transfers: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
4
18:33 - 10:10
15h37min
Anzahl der Transfers: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 1. 1
  19:00 - 09:54
  14h54min
  Anzahl der Transfers: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  19:00 Surabaya Gubeng
  Bandung/South Line
  Auf dem Weg nach Bandung 
  (2h40min
  21:40 22:17 Madiun
  North/South Line(Jakarta-Solobalapan-Malang)
  Auf dem Weg nach Pasar Senen 
  (10h51min
  09:08 09:18 Jatinegara
  Blue Line[Manggarai-Bekasi]
  Auf dem Weg nach Jakarta Kota 
  (6min
  09:24 09:30 Manggarai
  Red Line[Jakarta Kota-Bogor]
  Auf dem Weg nach Jakarta Kota 
  (24min
  09:54 Jakarta Kota
 2. 2
  19:00 - 09:54
  14h54min
  Anzahl der Transfers: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  19:00 Surabaya Gubeng
  Bandung/South Line
  Auf dem Weg nach Bandung 
  (1h59min
  20:59 21:24 Nganjuk
  North/South Line(Jakarta-Solobalapan-Malang)
  Auf dem Weg nach Pasar Senen 
  (11h44min
  09:08 09:18 Jatinegara
  Blue Line[Manggarai-Bekasi]
  Auf dem Weg nach Jakarta Kota 
  (6min
  09:24 09:30 Manggarai
  Red Line[Jakarta Kota-Bogor]
  Auf dem Weg nach Jakarta Kota 
  (24min
  09:54 Jakarta Kota
 3. 3
  19:00 - 10:07
  15h7min
  Anzahl der Transfers: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  19:00 Surabaya Gubeng
  Bandung/South Line
  Auf dem Weg nach Bandung 
  (2h40min
  21:40 22:17 Madiun
  North/South Line(Jakarta-Solobalapan-Malang)
  Auf dem Weg nach Pasar Senen 
  (10h51min
  09:08 09:36 Jatinegara
  Blue Line[Jakarta Kota-Bekasi]
  Auf dem Weg nach Jakarta Kota 
  (31min
  10:07 Jakarta Kota
 4. 4
  18:33 - 10:10
  15h37min
  Anzahl der Transfers: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  18:33 Surabaya Gubeng
  South Line
  Auf dem Weg nach Gambir 
  (2h55min
  21:28 22:17 Madiun
  North/South Line(Jakarta-Solobalapan-Malang)
  Auf dem Weg nach Pasar Senen 
  (11h3min
  09:20 09:42 Pasar Senen
  Yellow Line[Jatinegara-Bogor]
  Auf dem Weg nach Bogor 
  (12min
  09:54 10:06 Kampung Bandan
  Pink Line[Jakarta Kota-Tanjung Priok]
  Auf dem Weg nach Jakarta Kota 
  (4min
  10:10 Jakarta Kota
cntlog