1
07:47 - 08:03
16分鐘
傳輸數: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
07:41 - 08:03
22分鐘
傳輸數: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
08:02 - 08:18
16分鐘
傳輸數: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  07:47 - 08:03
  16分鐘
  傳輸數: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  07:47 Frankfurt (Main) Airport Regional Station
  [S9]S-Bahn Rhein-Main
  往Hanau Central Station 
  (16分鐘
  08:03 Frankfurt (Main) Hauptwache
 2. 2
  07:41 - 08:03
  22分鐘
  傳輸數: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  07:41 Frankfurt (Main) Airport Regional Station
  [S8]S-Bahn Rhein-Main
  往Hanau Central Station 
  (15分鐘
  07:56 07:59 Frankfurt (Main) Central Station
  [S9]S-Bahn Rhein-Main
  往Hanau Central Station 
  (4分鐘
  08:03 Frankfurt (Main) Hauptwache
 3. 3
  08:02 - 08:18
  16分鐘
  傳輸數: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  08:02 Frankfurt (Main) Airport Regional Station
  [S8]S-Bahn Rhein-Main
  往Hanau Central Station 
  (16分鐘
  08:18 Frankfurt (Main) Hauptwache
cntlog