1
09:17 - 09:33
16分鐘
傳輸數: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
09:32 - 09:48
16分鐘
傳輸數: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
3
09:47 - 10:03
16分鐘
傳輸數: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  09:17 - 09:33
  16分鐘
  傳輸數: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  09:17 Frankfurt (Main) Flughafen Regionalbahnhof Frankfurt (Main) Airport Regional Station
  [S9]S-Bahn Rhein-Main
  往Hanau Hauptbahnhof Hanau Central Station
  (16分鐘
  09:33 Frankfurt (Main) Hauptwache
 2. 2
  09:32 - 09:48
  16分鐘
  傳輸數: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  09:32 Frankfurt (Main) Flughafen Regionalbahnhof Frankfurt (Main) Airport Regional Station
  [S8]S-Bahn Rhein-Main
  往Hanau Hauptbahnhof Hanau Central Station
  (16分鐘
  09:48 Frankfurt (Main) Hauptwache
 3. 3
  09:47 - 10:03
  16分鐘
  傳輸數: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  09:47 Frankfurt (Main) Flughafen Regionalbahnhof Frankfurt (Main) Airport Regional Station
  [S9]S-Bahn Rhein-Main
  往Hanau Hauptbahnhof Hanau Central Station
  (16分鐘
  10:03 Frankfurt (Main) Hauptwache
cntlog