1
10:41 - 11:34
53分钟
传输数: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
12:53 - 13:46
53分钟
传输数: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  10:41 - 11:34
  53分钟
  传输数: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  10:41 Kwaytma
  အရှေ့တက္ကသိုလ်ဌာနခွဲလိုင်း East University Branch Line
  前往ရန်ကုန်ဗဟိုမီးရထားဘူတာ Yangon Central
  (53分钟
  11:34 မလွှကုန်း Mahlwagon
 2. 2
  12:53 - 13:46
  53分钟
  传输数: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  12:53 Kwaytma
  သီလဝါဆိပ်ကမ်းလိုင်း Thilawa Port Line
  前往ရန်ကုန်ဗဟိုမီးရထားဘူတာ Yangon Central
  (53分钟
  13:46 မလွှကုန်း Mahlwagon
cntlog