1
18:11 - 18:16
5分钟
传输数: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
18:31 - 18:36
5分钟
传输数: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  18:11 - 18:16
  5分钟
  传输数: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  18:11 ဝေဘာဂီ Waibage
  ရန်ကုန် မြို့ပတ် ရထား Yangon Circular Railway
  前往မင်္ဂလာဒုံ Mingaladon
  (5分钟
  18:16 မင်္ဂလာဒုံ Mingaladon
 2. 2
  18:31 - 18:36
  5分钟
  传输数: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  18:31 ဝေဘာဂီ Waibage
  ရန်ကုန် မြို့ပတ် ရထား Yangon Circular Railway
  前往မင်္ဂလာဒုံ Mingaladon
  (5分钟
  18:36 မင်္ဂလာဒုံ Mingaladon
cntlog