2020/09/27  07:23  khởi hành
1
05:52 - 06:50
58phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  05:52 - 06:50
  58phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  05:52 Minh Le
  [Exp.] Tàu chở khách Bắc-Nam Line
  Hướng đến Hà Noi 
  (58phút
  06:50 Đong Lê
cntlog