2019/12/16  05:49  khởi hành
1
06:45 - 13:11
30h26phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  06:45 - 13:11
  30h26phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  06:45 Biên Hòa
  [Exp.] Tàu chở khách Bắc-Nam Line
  Hướng đến Hà Noi 
  (23h4phút
  05:49 05:52 Minh Le
  [Exp.] Tàu chở khách Bắc-Nam Line
  Hướng đến Hà Noi 
  (7h19phút
  13:11 Ninh Bình
cntlog