2020/04/05  17:04  khởi hành
1
18:42 - 02:50
8h8phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
19:25 - 03:24
7h59phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
3
21:23 - 04:39
7h16phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
4
22:12 - 05:25
7h13phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  18:42 - 02:50
  8h8phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  18:42 Nha Trang
  [Địa phương] Tàu chở khách Bắc Nam
  Hướng đến Sài Gòn 
  (8h8phút
  02:50 Sài Gòn
 2. 2
  19:25 - 03:24
  7h59phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  19:25 Nha Trang
  [Địa phương] Tàu chở khách Bắc Nam
  Hướng đến Sài Gòn 
  (7h59phút
  03:24 Sài Gòn
 3. 3
  21:23 - 04:39
  7h16phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  21:23 Nha Trang
  [Exp.] Tàu chở khách Bắc-Nam Line
  Hướng đến Sài Gòn 
  (7h16phút
  04:39 Sài Gòn
 4. 4
  22:12 - 05:25
  7h13phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  22:12 Nha Trang
  [Exp.] Tàu chở khách Bắc-Nam Line
  Hướng đến Sài Gòn 
  (7h13phút
  05:25 Sài Gòn
cntlog