2020/02/21  12:52  khởi hành
1
13:23 - 16:04
2h41phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  13:23 - 16:04
  2h41phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  13:23 Tam Kỳ
  [Exp.] Tàu chở khách Bắc-Nam Line
  Hướng đến Sài Gòn 
  (2h41phút
  16:04 Bong Son
cntlog