2020/07/11  23:43  khởi hành
1
01:43 - 18:47
17h4phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  01:43 - 18:47
  17h4phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  01:43 Đà Nang
  [Exp.] Tàu chở khách Bắc-Nam Line
  Hướng đến Sài Gòn 
  (7h9phút
  08:52 08:55 Tuy Hòa
  [Exp.] Tàu chở khách Bắc-Nam Line
  Hướng đến Sài Gòn 
  (9h52phút
  18:47 Sài Gòn
cntlog