2019/11/14  03:24  khởi hành
1
08:04 - 12:24
4h20phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
09:55 - 13:38
3h43phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  08:04 - 12:24
  4h20phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  08:04 Đà Nang
  [Địa phương] Tàu chở khách Bắc Nam
  Hướng đến Sài Gòn 
  (4h20phút
  12:24 Đuc Pho
 2. 2
  09:55 - 13:38
  3h43phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  09:55 Đà Nang
  [Exp.] Tàu chở khách Bắc-Nam Line
  Hướng đến Sài Gòn 
  (3h43phút
  13:38 Đuc Pho
cntlog