2020/12/01  03:08  khởi hành
1
04:12 - 07:35
3h23phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
06:12 - 09:35
3h23phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  04:12 - 07:35
  3h23phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  04:12 Đà Nang
  [Exp.] Tàu chở khách Bắc-Nam Line
  Hướng đến Sài Gòn 
  (3h23phút
  07:35 Đuc Pho
 2. 2
  06:12 - 09:35
  3h23phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  06:12 Đà Nang
  [Exp.] Tàu chở khách Bắc-Nam Line
  Hướng đến Sài Gòn 
  (3h23phút
  09:35 Đuc Pho
cntlog