2021/07/27  05:53  khởi hành
1
12:59 - 17:48
28h49phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
14:59 - 19:23
28h24phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
13:18 - 19:23
30h5phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
4
16:59 - 21:48
28h49phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  12:59 - 17:48
  28h49phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  12:59 Yên Trung
  [Exp.] Tàu chở khách Bắc-Nam Line
  Hướng đến Sài Gòn 
  (28h49phút
  17:48 Sài Gòn
 2. 2
  14:59 - 19:23
  28h24phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  14:59 Yên Trung
  [Exp.] Tàu chở khách Bắc-Nam Line
  Hướng đến Sài Gòn 
  (27h13phút
  18:12 18:37 Biên Hòa
  [Địa phương] Tàu chở khách Bắc Nam
  Hướng đến Sài Gòn 
  (46phút
  19:23 Sài Gòn
 3. 3
  13:18 - 19:23
  30h5phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  13:18 Yên Trung
  [Địa phương] Tàu chở khách Bắc Nam
  Hướng đến Sài Gòn 
  (30h5phút
  19:23 Sài Gòn
 4. 4
  16:59 - 21:48
  28h49phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  16:59 Yên Trung
  [Exp.] Tàu chở khách Bắc-Nam Line
  Hướng đến Sài Gòn 
  (28h49phút
  21:48 Sài Gòn
cntlog