2020/07/07  19:44  khởi hành
1
21:32 - 02:50
29h18phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
03:58 - 05:25
25h27phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  21:32 - 02:50
  29h18phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  21:32 Yên Trung
  [Địa phương] Tàu chở khách Bắc Nam
  Hướng đến Sài Gòn 
  (15h38phút
  13:10 13:13 Bong Son
  [Địa phương] Tàu chở khách Bắc Nam
  Hướng đến Sài Gòn 
  (13h37phút
  02:50 Sài Gòn
 2. 2
  03:58 - 05:25
  25h27phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  03:58 Yên Trung
  [Exp.] Tàu chở khách Bắc-Nam Line
  Hướng đến Sài Gòn 
  (16h13phút
  20:11 20:14 Tuy Hòa
  [Exp.] Tàu chở khách Bắc-Nam Line
  Hướng đến Sài Gòn 
  (9h11phút
  05:25 Sài Gòn
cntlog