2020/10/28  07:19  khởi hành
1
09:09 - 22:12
13h3phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
11:09 - 00:12
13h3phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  09:09 - 22:12
  13h3phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  09:09 Ninh Bình
  [Exp.] Tàu chở khách Bắc-Nam Line
  Hướng đến Sài Gòn 
  (13h3phút
  22:12 Đà Nang
 2. 2
  11:09 - 00:12
  13h3phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  11:09 Ninh Bình
  [Exp.] Tàu chở khách Bắc-Nam Line
  Hướng đến Sài Gòn 
  (13h3phút
  00:12 Đà Nang
cntlog