2019/07/19  12:52  khởi hành
1
13:14 - 15:33
2h19phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
17:27 - 19:58
2h31phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  13:14 - 15:33
  2h19phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  13:14 Ninh Bình
  [Exp.] Tàu chở khách Bắc-Nam Line
  Hướng đến Hà Noi 
  (2h19phút
  15:33 Hà Noi
 2. 2
  17:27 - 19:58
  2h31phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  17:27 Ninh Bình
  [Exp.] Tàu chở khách Bắc-Nam Line
  Hướng đến Hà Noi 
  (2h31phút
  19:58 Hà Noi
cntlog