2020/03/30  16:37  khởi hành
1
21:13 - 01:30
4h17phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
21:49 - 02:18
4h29phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  21:13 - 01:30
  4h17phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  21:13 Nam Đinh
  [Exp.] Tàu chở khách Bắc-Nam Line
  Hướng đến Sài Gòn 
  (4h17phút
  01:30 Vinh
 2. 2
  21:49 - 02:18
  4h29phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  21:49 Nam Đinh
  [Exp.] Tàu chở khách Bắc-Nam Line
  Hướng đến Sài Gòn 
  (4h29phút
  02:18 Vinh
cntlog