2020/07/07  22:32  khởi hành
1
06:00 - 16:45
34h45phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
09:00 - 18:47
33h47phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  06:00 - 16:45
  34h45phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  06:00 Hà Noi
  [Exp.] Tàu chở khách Bắc-Nam Line
  Hướng đến Sài Gòn 
  (22h8phút
  04:08 04:23 Diêu Trì
  [Exp.] Tàu chở khách Bắc-Nam Line
  Hướng đến Sài Gòn 
  (12h22phút
  16:45 Sài Gòn
 2. 2
  09:00 - 18:47
  33h47phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  09:00 Hà Noi
  [Exp.] Tàu chở khách Bắc-Nam Line
  Hướng đến Sài Gòn 
  (23h52phút
  08:52 08:55 Tuy Hòa
  [Exp.] Tàu chở khách Bắc-Nam Line
  Hướng đến Sài Gòn 
  (9h52phút
  18:47 Sài Gòn
cntlog