2019/08/22  03:39  khởi hành
1
06:00 - 01:16
19h16phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
09:00 - 04:04
19h4phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  06:00 - 01:16
  19h16phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  06:00 Hà Noi
  [Exp.] Tàu chở khách Bắc-Nam Line
  Hướng đến Sài Gòn 
  (19h16phút
  01:16 Quang Ngãi
 2. 2
  09:00 - 04:04
  19h4phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  09:00 Hà Noi
  [Exp.] Tàu chở khách Bắc-Nam Line
  Hướng đến Sài Gòn 
  (19h4phút
  04:04 Quang Ngãi
cntlog