2019/07/19  15:22  khởi hành
1
19:30 - 11:26
15h56phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
20:10 - 12:05
15h55phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
3
22:00 - 13:00
15h0phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  19:30 - 11:26
  15h56phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  19:30 Hà Noi
  [Exp.] Tàu chở khách Bắc-Nam Line
  Hướng đến Sài Gòn 
  (15h56phút
  11:26 Đà Nang
 2. 2
  20:10 - 12:05
  15h55phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  20:10 Hà Noi
  [Exp.] Tàu chở khách Bắc-Nam Line
  Hướng đến Sài Gòn 
  (15h55phút
  12:05 Đà Nang
 3. 3
  22:00 - 13:00
  15h0phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  22:00 Hà Noi
  [Exp.] Tàu chở khách Bắc-Nam Line
  Hướng đến Sài Gòn 
  (15h0phút
  13:00 Đà Nang
cntlog