2019/07/19  11:04  khởi hành
1
14:35 - 04:55
14h20phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
19:30 - 08:48
13h18phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  14:35 - 04:55
  14h20phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  14:35 Hà Noi
  [Địa phương] Tàu chở khách Bắc Nam
  Hướng đến Sài Gòn 
  (14h20phút
  04:55 Hue
 2. 2
  19:30 - 08:48
  13h18phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  19:30 Hà Noi
  [Exp.] Tàu chở khách Bắc-Nam Line
  Hướng đến Sài Gòn 
  (13h18phút
  08:48 Hue
cntlog