Vinh Plaza Hotel

Vinh Plaza Hotel Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
3 Mai Hac De ,Nghe An
trạm gần
Về 15 phút từ Vinh trên chân
dự trữ

thông tin Transit

trạm gần

khách sạn gần

cntlog