Truong Son Hotel

Truong Son Hotel Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
199 Cong Hoa Ho Chi Minh
trạm gần
Về 46 phút từ Sài Gòn trên chân
Xêp hạng
★★☆☆☆2.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog