Happy House

Happy House Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
207 Cong Hoa, phuong 13, quan Tan Binh Ho Chi Minh
trạm gần
Về 46 phút từ Sài Gòn trên chân
Xêp hạng
★★★★★5.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog