Quang Nam University Guesthouse

Quang Nam University Guesthouse Đặt phòng / Hướng đi
Situated in Tam Ky- this hotel is within a 15-minute walk of Quang Truong Provincial People's Building and Square 24-3. Ho Nguyen Du Lake and Nha Van Hao Gardens are also within 1 mile (2 km).
Địa chỉ nhà
Quang Nam Tam Ky47 Nguyen Dinh Chieu
trạm gần
Về 9 phút từ Tam Kỳ trên chân
Xêp hạng
★★★☆☆3.0
Giá tham khảo
$ 9,04
dự trữ

thông tin Transit

trạm gần

khách sạn gần

cntlog