2020/04/06  18:32  khởi hành
1
18:42 - 18:58
16phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
18:45 - 18:59
14phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  18:42 - 18:58
  16phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  18:42 Paseo de San Antonio
  902 Mountain View-Winchester Line[VTA/LRT]
  Hướng đến Downtown Mountain View(Transit Center) 
  (16phút
  18:58 Metro/Airport
 2. 2
  18:45 - 18:59
  14phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  18:45 Paseo de San Antonio
  901 Alum Rock-Santa Teresa Line[VTA/LRT]
  Hướng đến Alum Rock 
  (14phút
  18:59 Metro/Airport
cntlog