2020/02/23  19:42  khởi hành
1
19:54 - 19:58
4phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
20:10 - 20:14
4phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  19:54 - 19:58
  4phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  19:54 Aviation/LAX
  Green Line[LA Metro]
  Hướng đến Redondo Beach 
  (4phút
  19:58 El Segundo
 2. 2
  20:10 - 20:14
  4phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  20:10 Aviation/LAX
  Green Line[LA Metro]
  Hướng đến Redondo Beach 
  (4phút
  20:14 El Segundo
cntlog