2020/12/05  08:56  khởi hành
1
08:56 - 10:05
1h9phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  08:56 - 10:05
  1h9phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  08:56 Aviation/LAX
  Green Line[LA Metro]
  Hướng đến Norwalk 
  (14phút
  09:10 09:14 Willowbrook/Rosa Parks
  Blue Line(Northbound)[LA Metro]
  Hướng đến 7th St/Metro Center 
  (29phút
  09:43 09:57 7th St/Metro Center
  Purple Line[LA Metro]
  Hướng đến Wilshire/Western 
  (8phút
  10:05 Wilshire/Western
cntlog