2020/02/25  12:40  khởi hành
1
12:45 - 13:50
1h5phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
12:45 - 13:50
1h5phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  12:45 - 13:50
  1h5phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  12:45 Aviation/LAX
  Green Line[LA Metro]
  Hướng đến Norwalk 
  (14phút
  12:59 13:02 Willowbrook/Rosa Parks
  Blue Line(Northbound)[LA Metro]
  Hướng đến 7th St/Metro Center 
  (29phút
  13:31 13:42 7th St/Metro Center
  Purple Line[LA Metro]
  Hướng đến Wilshire/Western 
  (8phút
  13:50 Wilshire/Western
 2. 2
  12:45 - 13:50
  1h5phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  12:45 Aviation/LAX
  Green Line[LA Metro]
  Hướng đến Norwalk 
  (14phút
  12:59 13:07 Willowbrook/Rosa Parks
  Blue Line(Northbound 7th St/Metro Ctr)[LA Metro]
  Hướng đến 7th St/Metro Center 
  (29phút
  13:36 13:42 7th St/Metro Center
  Purple Line[LA Metro]
  Hướng đến Wilshire/Western 
  (8phút
  13:50 Wilshire/Western
cntlog