2020/03/29  09:06  khởi hành
1
09:08 - 10:17
1h9phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  09:08 - 10:17
  1h9phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  09:08 Aviation/LAX
  Green Line[LA Metro]
  Hướng đến Norwalk 
  (14phút
  09:22 09:26 Willowbrook/Rosa Parks
  Blue Line(Northbound)[LA Metro]
  Hướng đến 7th St/Metro Center 
  (29phút
  09:55 10:03 7th St/Metro Center
  Red Line[LA Metro]
  Hướng đến North Hollywood 
  (14phút
  10:17 Hollywood/Vine
cntlog