2020/01/24  06:45  khởi hành
1
06:45 - 07:09
24phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
06:55 - 07:19
24phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  06:45 - 07:09
  24phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  06:45 7th St/Metro Center
  Red Line[LA Metro]
  Hướng đến North Hollywood 
  (24phút
  07:09 North Hollywood
 2. 2
  06:55 - 07:19
  24phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  06:55 7th St/Metro Center
  Red Line[LA Metro]
  Hướng đến North Hollywood 
  (24phút
  07:19 North Hollywood
cntlog