2020/11/25  17:57  khởi hành
1
18:05 - 18:29
24phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
18:15 - 18:39
24phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  18:05 - 18:29
  24phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  18:05 7th St/Metro Center
  Red Line[LA Metro]
  Hướng đến North Hollywood 
  (24phút
  18:29 North Hollywood
 2. 2
  18:15 - 18:39
  24phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  18:15 7th St/Metro Center
  Red Line[LA Metro]
  Hướng đến North Hollywood 
  (24phút
  18:39 North Hollywood
cntlog