2020/07/02  15:27  khởi hành
1
15:33 - 15:59
26phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  15:33 - 15:59
  26phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  15:33 Wilshire/Normandie
  Purple Line[LA Metro]
  Hướng đến Union Station(Los Angeles) 
  (2phút
  15:35 15:39 Wilshire/Vermont
  Red Line[LA Metro]
  Hướng đến North Hollywood 
  (20phút
  15:59 North Hollywood
cntlog