2020/02/29  18:41  khởi hành
1
18:52 - 19:54
1h2phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  18:52 - 19:54
  1h2phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  18:52 Wilshire/Western
  Purple Line[LA Metro]
  Hướng đến Union Station(Los Angeles) 
  (8phút
  19:00 19:12 7th St/Metro Center
  Blue Line(southbound)[LA Metro]
  Hướng đến Downtown Long Beach 
  (25phút
  19:37 19:40 Willowbrook/Rosa Parks
  Green Line[LA Metro]
  Hướng đến Redondo Beach 
  (14phút
  19:54 Aviation/LAX
cntlog