2020/07/13  04:51  khởi hành
1
05:29 - 05:39
10phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
05:39 - 05:49
10phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  05:29 - 05:39
  10phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  05:29 Hollywood/Vine
  Red Line[LA Metro]
  Hướng đến North Hollywood 
  (10phút
  05:39 North Hollywood
 2. 2
  05:39 - 05:49
  10phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  05:39 Hollywood/Vine
  Red Line[LA Metro]
  Hướng đến North Hollywood 
  (10phút
  05:49 North Hollywood
cntlog