2020/01/28  15:34  khởi hành
1
15:34 - 16:14
40phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
15:44 - 16:24
40phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  15:34 - 16:14
  40phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  15:34 SeaTac/Airport
  Link light rail
  Hướng đến University of Washington 
  (40phút
  16:14 Capitol Hill
 2. 2
  15:44 - 16:24
  40phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  15:44 SeaTac/Airport
  Link light rail
  Hướng đến University of Washington 
  (40phút
  16:24 Capitol Hill
cntlog